Aviso Legal

Esta páxina foi deseñada e desenvolvida por Infonova Informática e Comunicacións, tanto o deseño como o contido desta páxina están protexidos con copyright.

A modificación, alteración ou reprodución total dos elementos visuais (gráficos, fotografías e ilustracións), posicionamento, tipografía, contidos da web e o código fonte contido nesta (a páxina na súa totalidade) está prohibida.

A reprodución de parte dos contidos da web está permitida sempre que a fonte destes sexa citada.

Protección de datos

Todos os datos enviados a través dos formularios que figuran na nosa web, forman parte dunha base de datos protexida, para garantir a total privacidade dos datos persoais dos nosos clientes e usuarios.

Os datos que os nosos usuarios nos facilitaron en ningún caso serán vendidos ou compartidos con ningunha entidade ou organización. Estes datos só poderán ser usados para ofrecerlle comunicados informativos ou doutra natureza que consideramos sexan do seu interese. Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos seus datos, así como expresar o seu desexo de non querer recibir información da nosa empresa, comunicándoo por email: Email