Mantéñase ao día sobre as noticias e novedades máis importantes do sector. Suscripción Anual 60,00 €

Mantéñase ao día sobre as noticias e novedades máis importantes do sector. Reciba rápida resposta sobre os seus problemas fitosanitarios e da xestión do seu souto.  Disfrute do mellor asesoramento técnico en materia de produción de castaña.


Conte con información actualizada sobre os mercados da castaña e da madeira do castiñeiro.


De de alta as súas parcelas no servizo Six-Souto, e programe os seus labores de produción e de colleitado das súas variedades de castaña. Reciba ofertas ventaxosas ofertas especializadas en maquinaria e ferramenta para o coidado e xestión dos soutos.
Todo por unha cuota anual de 60 euros.

Darse de alta no sistema Six-Souto para a xestión das súas parcelas produtivas.

  • Seguimento das tarefas de xestión das parcelas con certificación FSC ou PEFC, con sistema de aviso por anticipado ao propietario, sobre os prazos dos calendarios de execución.
  • Recibir avisos e alertas fitosanitarias en tempo real, sobre as principais pragas e enfermidades que afectan ao castiñeiro en Galicia.
  • Recibir información actualizada sobre os prezos de mercado da castaña e da madeira de castiñeiro.
  • Información sobre convocatorias de axudas oficiais para a plantación, coidado, mantemento e mellora dos soutos de castiñeiro.
  • Xestionar reservas de planta de castiñeiro nos principais viveiros produtores de Galicia.
  • Recibir información sobre as principais empresas de servizos forestais que realizan traballos na zona de localización dos seus soutos.
  • Iinformación sobre as principais empresas de aproveitamentos forestais que comercializan madeira de castiñeiro na zona de localización dos seus soutos.
  • Ofertas actualizadas sobre seguros forestais aplicables aos soutos de castiñeiro.
  • Recibir un Newsletter bimensual actualizado, coas principais novidadesdo sector.