DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO DESCARGAS

Curvas de vuelo de Cydia fagaglandana 2011 (hasta Octubre)

 

Fonte: EFA

Curvas de vuelo de Pammene fasciana 2011 (hasta Octubre)

 

Fonte: EFA

O síntoma máis característico é a aparición de cancros sobre o tronco, ramas e renuevos. Nun principio obsérvase un enrojecimiento e hinchamiento da cortiza, sendo este máis aparente en troncos e ramas novas debido a que a súa cortiza é aínda lisa. Posteriormente esta presenta gretas e hendiduras en sentido longitudinal (figura 3). A continuación a cortiza se exfolia e obsérvanse unhas pústulas de cor laranxa (figura 4), entre a madeira e a cortiza aparece un micelio afieltrado de cor branca amarelado en forma de abanico.

 

Fonte: EFA

O concepto de aproveitamento do monte con fins exclusivamente madeireiros deixou paso a unha tendencia que busca unha maior diversificación das producións e dentro deste contexto a obtención de froito é unha das utilidades máis rendibles. Consecuentemente, é necesario protexer estas producións do ataque dos diferentes carpófagos que lles poden afectar; neste sentido, dentro dos insectos prexudiciais que danan á castaña atópase , lepidóptero da familia Tortricidae coñecido como o tortrícido precoz da castaña, que pode provocar unha caída prematura de ourizos próxima ata ao 80% do total que se atopa no chan neses momentos. Iso a pesar de pasar desapercibido durante anos debido a que os seus ataques céntranse sobre as castañas en formación e non sobre o froito maduro (aínda que tamén pode verse afectado).

 

Fonte: EFA

Aínda que desde fai uns anos as producións do sector forestal de Galicia centrábanse na obtención de madeira de especies de crecemento rápido, ultimamente téndese a unha maior diversificación nos aproveitamentos, o que leva paralelo un rexurdir das especies autóctonas que foran relegadas a un segundo plano e que teñen interese non só desde o punto de vista da produción de madeira senón tamén doutros produtos como froitos, cogomelos, etc. Referíndonos concretamente a estes aproveitamentos normalmente ?secundarios? do monte, o castiñeiro é unha árbore capaz de proporcionar un froito que conta con multitude de posibilidades de transformación por parte do home e que cada vez conta cun maior número de adeptos dentro do ámbito da nova cociña.

 

Fonte: EFA

A pesar da existencia dun gran número de especies forestais autóctonas na nosa comunidade, especies todas elas produtoras de madeira de calidade e/ou outros aproveitamentos diferentes do maderable, o sector forestal galego encamiñouse tradicionalmente cara á obtención rápida de beneficios, o que se traduciu nunha expansión xeneralizada de especies alóctonas de crecemento rápido aínda que produtoras de madeira de menores prestacións. Con todo, desde fai un tempo estase rexistrando un rexurdir daquelas especies autóctonas debido á tendencia actual dun aproveitamento integral do monte e á demanda social dunha maior calidade. Neste sentido, o castiñeiro, non só como especie produtora de madeira senón tamén de froito, está experimentando unha expansión que se traduce na recuperación de sotos antigos e no establecemento de novas plantacións.

 

Fonte: EFA

Resumen En este trabajo se pasa revista a los tres Lepidópteros tortrícidos que atacan al fruto de castaño: Pammene fasciana, Cydia fagiglandana y Laspeyresia splendana. Estudiándose en cada uno de ellos su ciclo biológico, daños que causan y las posibles medidas de control tanto químico como biológico.

 

Resumen

 

Como' resultado del proyecto, mapificamos la distribución de la enfermedad y estudiamos la dinámica de su expansión; abordamos la problemática de la lucha biológica mediante el factor de hipovirulencia y la oportunidad de su uso; obtuvimos los primeros resultados sobre el comportamiento frente a la enfermedad .de los clones de Lourizán y pudimos evaluar la importancia relativa de las vías de penetración del parásito en la planta; ensayamos métodos de tratamientos culturales y de protectores físicos y químicos para las heridas de poda.